Projectmanagement

Rhino Projects zal namens de opdrachtgever altijd de rol van de  opdrachtgever overnemen. Wij staan voor onze klanten. Of het nu gaat om nieuwbouwprojecten, herinrichting of zelfs het vlot trekken van een vastgelopen traject. 

 

Binnen het project voeren wij o.a. de volgende taken uit:

 • Sturen op voortgang, kwaliteit en budget
 • Direct aanspreekpunt voor opdrachtgever en opdrachtnemers
 • Beoordeling van offertes op inhoud, kwaliteit en prijsstelling
 • Belangenbehartiging van alle partijen
 • Maken van voortgangsrapportages
 • Adviseren en voorbereiden van besluitvorming door onze opdrachtgevers
 • Organiseren, voorzitten en verslaglegging van (complexe) projectvergaderingen
 • Tijdig signaleren van afwijkingen en daartoe de juiste acties ondernemen
 • Beoordelen van meer- en minder werk
 • Advisering en bewaken van beslismomenten
 • Verzorgen van de juiste oplevering, nazorg en juiste documentatie

 

 

 

 

Bij Rhino Projects zien we projectmanagement niet als een taak. Wij zien het als ons vak! Wij gaan bij onze aanpak direct doelgericht aan de slag. We bepalen samen met onze opdrachtgevers exact wat het project inhoud, wat de doelstellingen zijn en op welke wijze we deze gaan behalen. We brengen de risico's vooraf in kaart en zetten daar direct de juiste acties voor in gang. We borgen hiermee de voortgang en brengen  op deze wijze het project constant in kaart. De opdrachtgever heeft hiermee een helder en realistisch beeld van het project. Op ieder moment, in elke fase. Wij stellen een realistische tijdsplanning op, en bewaken tijdens het gehele project de voortgang en de kwaliteit van de projectwerkzaamheden.

 

Rhino Projects beheert het complete (bouw)proces en de aansturing van alle betrokken partijen. Wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie en bewaken de planning en het budget. We dragen zorg voor de hoogst mogelijke kwaliteit en zullen het proces en de vastlegging daarvan in zijn geheel verzorgen.

Als u kiest voor Rhino Projects kiest u voor uitzonderlijke betrokkenheid. Een kundige partner die door haar specialisme en zeer groot netwerk een uitermate kundig advies geeft.

 

Rhino Projects heeft niet alleen dé juiste expertise en het netwerk, maar wij hebben de passie en bevlogenheid om er voor u het beste resultaat uit te halen!